Kom los van je vertrouwde manier van denken, betrek je doelgroep

07-07-2020
268 keer bekeken 0 reacties

Werkgevers die al aan de slag zijn gegaan met het objectiveren van hun werving en selectie vertellen over hun ervaring en motivatie. Deze keer is Wil IJzereef aan het woord, o.a. HR professional op het gebied van diversiteitsbeleid. Haar tip: betrek de doelgroep.

Een van de belangrijkste drijfveren van Wil IJzereef is zorgen dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Daarom is ze blij dat binnen de Haagse Hogeschool de Taskforce Diversiteit en Inclusie is opgericht en ze daar aan bij kan dragen. Een van de dingen die de Taskforce D&I recent heeft gedaan, is een reactie op maatschappelijke gebeurtenissen, door een statement te schrijven tegen racisme en discriminatie. Vervolgens zijn medewerkers en studenten uitgenodigd voor een bijeenkomst. Wil: ‘We gaan het gesprek aan binnen de organisatie om te onderzoeken wat we samen kunnen doen om racisme en discriminatie tegen te gaan. We werken eraan, maar we zijn er nog niet. Iedereen bij de HHS is verantwoordelijk voor diversiteit en inclusie.’ Vanuit de top van de Haagse Hogeschool zijn er mensen vrijgesteld om van de Taskforce D&I een succes te maken. Wil: ‘De organisatie gaat het aan, er zijn uren en geld vrijgemaakt en we krijgen ruimte om diversiteit en inclusie vorm te geven in HRM beleid, bij onderwijs en onze medewerkers.’

Iedereen hoort erbij
Wil: ‘Ik vind diversiteit een mensenrecht, iedereen hoort erbij. Niet alleen mensen met een andere culturele achtergrond, maar ook bijvoorbeeld mensen met een functiebeperking of uit de lhtb-gemeenschap. Laatst sprak ik een student aan die iets aan zijn arm had waardoor hij die beperkt kon gebruiken. Ik heb toen gevraagd wat dat betekende voor het studeren. Reageerde hij verheugd met “je bent de eerste die het direct vraagt, niemand vraagt ooit wat er precies met mij aan de hand is, terwijl het wel invloed op mijn studie heeft”. Dan is mijn dag weer goed. Iedereen wil gezien worden. Hoe meer je open staat voor andere mensen hoe meer je terugkrijgt. Dat vind ik mooi aan dit werk, dat ik iets kan bijdragen aan een inclusievere samenleving.’

Betrek de doelgroep
‘Verder vind ik het belangrijk dat wat we binnen de Haagse Hogeschool doen, een gedegen basis heeft. Ik ben blij dat we mee kunnen doen aan de pilot over het objectiveren van werving en selectie van het ministerie van Sociale Zaken, omdat onderzoek ons helpt bij het helder krijgen van wat er nodig is om bijvoorbeeld inclusiever te werven. In onze Taskforce D&I zitten nu bijvoorbeeld ook vier studenten en we laten vacatureteksten lezen door mensen met een migratieachtergrond. Dat zou ook mijn tip zijn aan de andere pilotdeelnemers: zorg dat je de doelgroep betrekt, vraag naar hun mening, denk samen na over oplossingen, zodat je een beetje loskomt van je eigen vertrouwde manier van denken en samen werkt aan een inclusieve organisatie.’

Interview door Heidi Ripmeester.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen