“Als je niet bewust aan inclusie doet, doe je onbewust aan exclusie”

23-03-2022
588 keer bekeken 0 reacties

In 2022 wil Alliander verdere grote stappen zetten op het gebied van diversiteit en inclusiviteit. Objectieve werving en selectie speelt daarbij een belangrijke rol. “Het is geen nice to have maar een need to have.”

Zo’n 5,5 miljoen Nederlandse huishoudens krijgen hun gas en elektriciteit mede dankzij Alliander, de grootste netbeheerder van ons land. Volgens teammanager recruitment Danijel Miletic staat Alliander dankzij de energietransitie voor de meest complexe uitdaging in haar geschiedenis: “Die transitie vraagt namelijk om eenwendbare organisatie, waarin verschillende talenten en perspectieven ons in staat stellen om vernieuwende oplossingen te bedenken en te implementeren. Oplossingen die nodig zijn in de overgang naar een nieuwe, duurzame wereld. Alleen zo zijn we in staat om excellent netwerkbeheer te bieden en tot de betrouwbaarste netten van de wereld te blijven behoren.”

Ruim 300 vacatures

Om zoveel mogelijk van die verschillende talenten en perspectieven in huis te halen, is Alliander gestart met objectieve werving en selectie. Ze gaan daarbij stap voor stap te werk, zegt Miletic. “We zijn begonnen met het geven van een masterclass aan alle recruiters, om ze bewust te maken van het onderwerp. Het inclusief maken van onze vacatureteksten is inmiddels afgerond. Daarbij gaat het om ruim 300 vacatures.” Bij bijvoorbeeld het vervangen van het cv en het gestructureerd interviewen komt veel meer kijken. “Denk alleen maar aan de techniek. De Werken bij-site van Alliander moet zo worden aangepast, dat sollicitanten kunnen solliciteren op basis van vragen.”

Enthousiaste reacties van kandidaten

In de komende maanden wil Alliander ook die laatste onderwerpen - vervangen van cv en gestructureerd interviewen - in de praktijk brengen. Ze gaan bewust erg zorgvuldig te werk. “We hebben in de afgelopen jaren geleerd dat als je niet bewust aan inclusie doet, je eigenlijk onbewust aan exclusie doet. Dat is niet eerlijk tegenover kandidaten, maar ook niet slim voor het bedrijf. We willen immers het beste talent binnenhalen.” Het aanpassen van de vacatureteksten heeft wel al positieve ervaringen opgeleverd. Miletic geeft een voorbeeld: “We krijgen enthousiaste reacties van kandidaten. Zo schreef iemand ‘Uiteraard heb ik mij ook verdiept in wat Alliander doet als netbeheerder en waar Alliander als organisatie voor staat. Wat mij aanspreekt is dat Alliander zich duidelijk uitspreekt voor diversiteit (samen, focus, doen).’”

Borgen in de organisatie

Het is duidelijk dat Alliander in 2022 grote stappen wil maken. Volgens Miletic ligt er een grote uitdaging voor de jaren erna: het borgen van dit belangrijke onderwerp. “Ook na 2022 zullen we ons moeten focussen op dit onderwerp. Door bijvoorbeeld concrete doelstellingen te formuleren en hiring managers nog meer bewust te maken over dit onderwerp. Maar ook door inclusief werven via de site goed mogelijk te maken. Ten slotte willen we natuurlijk ook kunnen meten wat de effecten zijn van inclusief werven. We hebben er nog geen eenduidig antwoord op hoe we dit gaan doen. De uiteindelijke bijdrage aan diversiteit en inclusie kost soms extra tijd, moeite en aandacht en de impact van deze investering is soms pas op lange termijn zichtbaar.”

Verbeteren begrip en cohesie

Alliander gelooft erin dat je als organisatie en samenleving verder komt wanneer je diversiteit & inclusiviteit een belangrijk onderdeel maakt van je bedrijfscultuur. “Het is geen nice to have maar een need to have”, zegt Miletic. “Door je bewust te zijn van dit onderwerp en het toe te passen in je organisatie geef je iedereen gelijke kansen. Daar draait het echt om.”Miletic voegt er zelf nog een motivatie aan toe. “Ik ben er echt van overtuigd dat als mensen met elkaar samenwerken in een diverse en inclusieve werkomgeving, er ook privé meer respect ontstaat voor de ander. Wat je meepikt op de werkvloer neem je ook mee naar huis. Het verbetert begrip en cohesie in de wijk en op het sportveld. Een samenleving heb je samen, toch?”

Cookie-instellingen