Helaas, ook bij jou heeft niet iedereen automatisch gelijke kansen

08-04-2020
510 keer bekeken 0 reacties

Helaas, ook bij jou heeft niet iedereen automatisch gelijke kansen. Minstens twee redenen waarom culturele diversiteit er toe doet

Eens in de zoveel tijd komt het weer in het nieuws: Nederlanders met een migratieachtergrond hebben minder kans op werk dan autochtone Nederlanders . Waarom zou dat voor jou en jouw vacaturehouders een probleem zijn?

Een reden kan zijn dat je goed gekwalificeerd arbeidsaanbod misloopt, nu en in de toekomst. Pak de cijfers er maar bij: in maart 2020 heeft Nederland 2,4 miljoen inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond. Onder jongeren vertaalt zich dat naar 20% van alle jongeren  en in de vier grootste gemeenten (G4) heeft bijna de helft van de jongeren een niet-westerse migratieachtergrond. Culturele diversiteit onder kandidaten blijft dus, crisis of geen crisis.

Onder deze groep -  inmiddels de tweede generatie, dus hier geboren en naar school gegaan - is het onderwijsniveau de afgelopen jaren spectaculair verbeterd. Zo is in de afgelopen 10 jaar het aantal hoger opgeleiden onder Nederlanders met een migratieachtergrond meer dan verdubbeld, verschilt het gemiddeld eindexamencijfer weinig tussen herkomstgroepen en is – vooral onder vrouwen – het hoogst behaald opleidingsniveau steeds meer vergelijkbaar tussen mensen zonder en met een migratieachtergrond.

“Ja, maar... Wij doen het toch wel goed? Bij ons heeft iedereen dezelfde kansen.” Dat hoopt iedereen. Toch ben ik bang van niet. De resultaten van talloze zogenoemde cv-studies  (onderzoeken met fictieve, gelijkwaardige cv’s) zijn vrij ontnuchterend. Kandidaten met een migratieachtergrond blijken stelselmatig minder kans te hebben op een gesprek. Dit komt niet alleen door bewuste uitsluiting! Ook onbewuste vooroordelen van goedwillende werkgevers hebben een groot effect. Zo blijkt keer op keer uit onderzoek dat we kandidaten die op ons lijken (doordat ze bijvoorbeeld bij dezelfde vereniging zaten, of dezelfde sport beoefenen) positiever beoordelen, dan kandidaten die op het eerste oog niet op ons lijken. Ook selecteurs die in woord overtuigd zijn dat kwaliteit het enige is dat telt, blijken dit te doen.

Dat is dubbel zonde. Je mist niet alleen talent maar ook de positieve bijvangst van culturele diversiteit. Zoals McKinsey stelt:”Diversity Matters”. Het proces van samenwerken wordt misschien niet automatisch makkelijker maar diversiteit kan bijdragen aan verbetering van de aansluiting bij klanten (of burgers, patiënten, scholieren) en vergroting van de omzet, winst en de consistentie met je eigen missie en visie.

 

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen