Selecteren zonder vooroordelen voor dummies

11-05-2020
579 keer bekeken 0 reacties

In de afgelopen periode kregen we meerdere vragen over de onderbouwing van de pilot. Wat moet je lezen als je snel de "essentials" wilt weten van 20 jaar onderzoek naar (tegengaan) van discriminatie bij werving en selectie?

In de afgelopen periode kregen we meerdere vragen over de onderbouwing van de pilot. Meestal verwijzen we dan naar de onderbouwing bij over de losse nudges (1, 2 en 3). Maar wat als je meer wilt weten over de onderbouwing algemeen?  En wat als je maar beperkt tijd hebt om te lezen?  Wat moet je lezen als je snel de essentials wilt weten van 20 jaar onderzoek naar (tegengaan) van discriminatie bij werving en selectie?

1.       Het proefschrift van Lex Thijssen (of de samenvatting dan)

Het proefschrift van Lex Thijssen geeft een overzicht van de resultaten van de enorme  hoeveelheid CV-onderzoeken naar discriminatie op de arbeidsmarkt en maakt gebruik van een nieuw cross-nationaal vergelijkend veld experiment.  In de samenvatting wordt daarnaast een mooi overzicht gegeven van de bestaande literatuur naar (theoretische) verklaringen, verschillen tussen groepen, soorten werkgevers en  land en en aanknopingspunten voor beleid en werkgevers.  Lees de samenvatting en je behoort tot de experts :-)

https://www.publicatie-online.nl/publications/lex-thijssen/

(toegangscode 140764)

2.       College voor de Rechten van de Mens: interventies om discriminatie bij werving en selectie tegen te gaan

Daarnaast heeft het College voor de Rechten van de Mens (Claartje Thijs, ook lid van onze Raad van Advies) samen met het SCP een gedegen literatuurstudie gedaan naar effectieve interventies om discriminatie bij werving en selectie tegen te gaan.  Het rapport geeft een goed beeld van soorten interventies, als open wervingsprocedure, sociale norm, online werving en de gestructureerde interviews, beoordeling en eerste selectie, zoals wij dit ook in de pilot toepassen.  Lees dit en je weet wat je als werkgever nog meer zou kunnen doen (en waarom onze nudges je echt gaan helpen). 

https://mensenrechten.nl/nl/publicatie/5def5903b55daa48dd78be4d

Afbeeldingen

Cookie-instellingen