Maak het makkelijker om te doen wat je toch al wilt

25-02-2021
1488 keer bekeken 0 reacties

In de pilot nudging in werving en selectie onderzochten 19 werkgevers met onderzoeksinstituut TNO en het ministerie van Sociale Zaken de toepasbaarheid en impact van kleine aanpassingen van het werving- en selectieproces, die het makkelijker maken te focussen op wie de beste kandidaat is.

Onder wetenschappers is brede consensus dat het objectiveren van je werving en selectie eraan bij kan dragen dat kandidaten gelijke kansen hebben. In 2019 en 2020 hebben 19 werkgevers in de pilot Nudging in Werving en Selectie in de praktijk de toepasbaarheid en effecten van dit soort interventies getest

Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (als onderdeel van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt) en onderzoeksinstituut TNO, oefenden ze met hoe we het makkelijker kunnen maken voor werkgevers om te doen wat ze toch al nastreven: de beste persoon voor de baan aanemen, zonder dat persoonskenmerken die voor de functie irrelevant zijn (onbewust) meewegen.

Waarom nudgen in werving en selectie?

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond  zijn 2 à 3 keer vaker werkloos dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Die achterstand op de arbeidsmarkt is structureel en valt slechts deels te verklaren door verschillen in bijvoorbeeld opleidingsniveau, werkervaring of leeftijd. Dat is een maatschappelijk probleem. En werkgevers missen hierdoor goed gekwalificeerd arbeidsaanbod.

Het makkelijker maken om te doen wat je toch al wilt

De meeste werkgevers willen geen onderscheid maken op basis van achtergrond of afkomst. Veel werkgevers zijn actief op zoek naar personeel dat net zo divers is als de samenleving. Toch laat onderzoek zien dat de kandidaat waarmee (onbewust) de beste ‘klik’ is, vaak de voorkeur geniet . Kandidaten uit minderheidsgroepen krijgen daardoor vaker het nadeel van de twijfel; een ‘klik’ wordt eerder gevoeld bij kandidaten waar je jezelf in herkent.

Een 'nudge' is een zetje dat het makkelijker maakt om te doen wat je toch al wilt doen. In dit geval de beste kandidaat aannemen, ongeacht afkomst. In de pilot gebeurde dit door het herschrijven van vacatureteksten, aanpassen van briefselectie en gestructureerd interviewen. Door het wervings- en selectieproces aan te passen, wordt de invloed van (onbewuste) vooroordelen kleiner en wordt het makkelijker te kijken naar wat iemand kán, in plaats van wie iemand is.

Minister Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) ziet de ervaring en inzichten uit een pilot als dit als de manier voorwaarts - stapje voor stapje maken we de wereld beter! De onderzoekresultaten en handleidingen zijn op deze site beschikbaar voor wie er ook van wil leren.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen