Opleiders en studenten

Steeds meer werkgevers zien het belang van diversiteit en inclusie. Dat betekent dat er van HRM-professionals kennis en vaardigheden worden gevraagd op dit gebied. Dit is interessant voor nascholing en bijscholing. Ook reguliere opleidingen kunnen er op inspringen – het onderwerp is nu nog niet altijd onderdeel van het reguliere curriculum (zie ook deze inventarisatie van KIS uit 2021).

De volgende materialen kun je gebruiken om lesmateriaal te ontwikkelen, of aan te vullen:

Als student kun je je opleiding wijzen op deze materialen en vragen of er ruimte voor in het lesprogramma wordt gemaakt. Je kunt ook in een stage of scriptie aandacht besteden aan objectieve werving en selectie.

Cookie-instellingen